تله های تجربه کاربری را چگونه کنار بگذاریم ؟

نویسنده :

ضحی بنام

۹۶/۱۲/۲۶

۱۱:۱۴

در  طراحی سایت یکی از مهم ترین موضوعات توجه به تجربه کاربری و رفع مشکلات این بخش در  طراحی سایت  است . این مشکلات می تواند پس از  طراحی سایت به تجربه کاربر برای استفاده از سایت شما لطمه بزند. در ادامه همراه با  طراحی سایت باشید تا این موضوع را بیشتر بررسی کنیم.
اگر در زمینه درک کاربران و انتظارات شان شکست بخورید، شما منابع مالی و زمانی و غیره خود را از دست می دهید و هم پول و سرمایه مشتریان تان را به باد می دهید.
به این دلیل است که ما از طراحی اسپرینت محصولات استفاده می کنیم تا ایده های مشتریان را تست کنیم و سوالات تجاری و انتقادی شان را پاسخ دهیم. زمانی که با یک مشتری جدید کار می کنیم، این مورد یک انتخاب اولیه ما می باشد. این امر به ما کمک می کند تا هدایت ها و راهنمایی ها را تنظیم کنیم، پیش بینی هایی را انجام دهیم و از بروز مشکلات جلوگیری نماییم و البته زمان، پول و تلاش از دست رفته را کاهش دهیم.

 طراحی اسپرینت برای  طراحی سایت 

 ما مشکلاتی که وجود دارد را درک می کنیم، با راه حل ها مطابقت می یابیم و نمونه سازی هایی را برای اعتبار بخشی طراحی راه اندازی می کنیم. در طول این پروسه، ما قادر خواهیم بود که به شماری از اهداف اصلی و عمده دست یابیم، مانند:
- وضوح بیشتر: ما می دانیم که محصولات چگونه پیش می روند و احساس می شوند، هم چنین هدف موجود را به خوبی درک می کنیم.
- کاهش ریسک و خطر: ما مفاهیم و فرضیاتی را با کاربران واقعی در ارتباط با جلوگیری از اشتباهات گران بار در آینده، اعتبار می بخشیم.
- صرفه جویی در زمان: طراحی اسپرینت می تواند راه موثر و پر سرعتی برای فهمیدن مشکلات، قبل از این که وارد مرحله اصلی طراحی بشویم، محسوب شود.
در این پروسه ما به راحتی می توانیم دریابیم که چه مواردی کاربردی است و چه مواردی عملی نمی شود. از این جا، ما می توانیم توصیه های صحیحی را روی محصولات مشتریان ارائه داریم که از به وجود آمدن تاثیرات منفی جلوگیری می کند.

خود را برای طراحی اسپرینت آماده کنیم

طراحی اسپرینت می تواند در یک سیکل یک هفته ای اجرا شود. بر اساس تجربیات ما، باور داریم که یک طراحی اسپرینت می تواند مشکلات تجربه کاربری را مشخص کند و راه حل هایی را معین نماید. تنها در 5 روز کاری، ما می توانیم موارد بسیاری را بفهمیم و اطمینان حاصل کنیم.  شما باید سهامداران اصلی را برگزینید و در این جلسه پروسه طراحی اسپرینت شرکت دهید.
زمانی که ما یک طراحی اسپرینت محصولی را اجرا می کنیم، همیشه از یک طراح، برنامه نویس و از همه مهم تر از یک تهیه کننده ای برای اجرای این پروسه کمک می گیریم.
ما از طرف مشتریان از افرادی استفاده می کنیم که صاحب محصول باشند و یا به عبارت دیگر نماینده شرکت مورد نظر باشند. حال این افراد می توانند مدیر ارائه خدمات رسانی باشند، یا مدیر بازاریابی، تکنولوژی و فناوری و یا حتی مدیر مالی فرقی ندارد. در نهایت، ما نیاز به یک اتاق بزرگ با یک وایت برد داریم تا بتوانیم شروع به ارائه ایده هایی نماییم. این اتاق می تواند در دفتر کار شما و یا حتی مشتریان باشد، هیچ فرقی ندارد.

شروع پروسه طراحی

هر روز ما روی یک بخش جدیدی تمرکز می کنیم تا اهداف خود را به واقعیت تبدیل نماییم:

روز اول: درک مشکلات

روز اول باید روی درک اهداف اصلی پروژه و یا مشکلی که سعی در حل کردن آن داریم، متمرکز شویم و دریابیم که کاربران چه کسانی می باشند و از محصول مورد نظر چه می خواهند. در این بخش ما ایده هایی را روی میز می آوریم، محصولات موجود را درک می کنیم و به آن چه که رقیبان انجام می دهند، نگاه می اندازیم. ما حتی ممکن است به جستجو های اولیه کاربران نیز در این محصول نگاه کنیم و تصمیم بگیریم که روی کدام قسمت ها باید بیشتر کار شود.

روز دوم: مطابقت یافتن با ایده ها

در روز دوم هر فردی که در این جلسه حضور دارد باید ایده های موجود را درک کند. در این مرحله هیچ ایده بدی وجود ندارد. ما از پروسه هایی مانند یاداشت برداری، نقشه کشیدن و داستان سرایی استفاده می کنیم. در این مرحله همه افراد باید با ایده های موجود مطابقت یابند و توافق کلی به وجود آید.

روز سوم: تصمیم گرفتن برای ایده هایی که باید به کار بسته شوند

روز سوم تمام درباره جمع بندی هر آن چه که در روز اول و دوم به دست آمده می باشد و باید در این مرحله تصمیماتی گرفته شود. ما معیار ها و انتقاداتی را در هر ایده ارزیابی می کنیم. با توجه به این مورد، ما از روش رای گیری نیز بهره می بریم تا بتوانیم به یک نقطه مشترک برسیم.

ما در این مرحله لیستی از فرضیات را که می خواهیم در ادامه این پنج روز در نمونه سازی تست و پیاده سازی کنیم، می سازیم و تصمیماتی را بر اساس این نمونه سازی در ادامه این پنج روز می گیریم. ممکن است در نهایت از این نمونه سازی ها به عنوان الگو های طراحی به کار ببریم.

روز چهارم: ساخت یک نمونه سازی

روز چهارم به دو مورد توجه دارد. ابتدا، نمونه سازی هایی که طراحان می سازند، که بر اساس الگوی هایی است که در روز و یا مرحله سوم ساخته شده است. این امر اطمینان حاصل می کند که هر کسی در این اتاق درباره عملکرد های اصلی پروژه اطمینان دارد که ممکن است به صورت نمونه سازی در پنج روز مورد تست و بررسی قرار بگیرد.دوم، راهنمایی ها، سوالات و عملکرد هایی وجود دارد که باید در ارتباط با کاربران بیان شود.

دو موردی که نباید به دست فراموشی بسپارید: این امر به معنای زیبا به نظر رسیدن یک محصول نیست، بلکه به معنای کامل بودن است و هیچ ارتباطی هم با برند سازی ندارد. ما بازدهی زمانی موثر را با تمرکز روی بخش هایی ارتقاء می دهیم که برای کاربران بسیار ضروری است تا آن ها را مرور کنند و به بینش های اصلی دست یابند.

روز پنجم: اعتبار بخشیدن به کاربران واقعی
 
روز پنجم  در رابطه با کاربران واقعی می باشد. در طول مراحل نقشه کشی و برنامه ریزی، ما گروهی از کاربرانی که می توانند طراحی و یا محصولات تان را مورد بررسی قرار دهند، انتخاب می کنیم.
ما کاربرانی را به روش های مختلفی به کار می گیریم. چیزی که در این میان بیش از همه چیز اهمیت دارد این است که از کاربران صحیح و متناسبی به کار ببریم تا بتوانیم مفهوم اصلی طراحی را تست کنیم.
"نظارت کردن مستقیم آن چه که کاربران انجام می دهند، جدا از این که چه مواردی را بیان می کنند، مهم ترین بخش تست کاربری می باشد.
یک راه برای اجرای تست کاربری این می باشد که کاربران واقعی در یک اتاق باشند و با محصول مورد نظر در تعامل باشند و سهامدارن و دیگر اعضای این جلسه در اتاقی دیگر نظارگر آن ها باشند.
تهیه کننده تنها کسی است که می تواند در ارتباط مستقیم با کاربران باشد. تهیه کننده آن ها را وارد تست و ارزیابی می کند و توجه آن ها را به عملکرد های موجود در طراحی جلب می نماید. بر اساس تجربیاتی که در طول سال های کاری خود به دست آورده ایم، اکثریت کاربران می گویند که این طراحی بسیار عالی است. به این دلیل است که نظارت کردن مستقیم کاربران به جای این که تنها به گفته های آن ها گوش فرا دهیم، می تواند مهم ترین بخش تست کاربری محسوب شود.
در این مرحله است که سهامداران و اعضای تیم تصمیم می گیرند که آیا محصول را به واقعیت تبدیل کرده و منتشر کنند و یا باید اصلاحاتی را انجام دهند تا بتوانند تجربه کاربری بهتری را به کاربران و مشتریان خود ارائه دهند.

 تجزیه تحلیل رفتار های احتمالی بعدی

نتایج طراحی اسپرینت هر چه که می خواهد باشد، سهامداران باید در نهایت ایده واضح تری از این که چگونه می توانند مشکل خود را حل کنند داشته باشند و یا آیا ایده های تجاری جدید آن ها در مسیر درستی پیش می رود یا خیر. در این پنج روز، ما قادر خواهیم بود تا روی نمونه سازی با کاربران واقعی کار کنیم و بازخورد هایی را از آن ها دریافت نماییم. هر انتقاد و هر باز خورد سازنده ای می تواند باعث گرفتن یک تصمیم بزرگ شود.

از این رو چرا ما طراحی اسپرینت را دوست می داریم؟ زیرا ما تنها در پنج روز می توانیم به نتیجه ای دست یابیم که می توانست ماه ها به طول بی انجامد. این پروسه به ما درک عمیقی از مواردی که نیاز داریم تا در  طراحی سایت  و یا محصول به کار ببریم، ارائه می دهد.

 نیاز به طراحی سایت دارید ؟ قبل از آن با شماره تلفن های بالای سایت تماس بگیرید و یا با مراجعه به صفحه تماس با ما شرکت درخواست مشاوره کنید . همچنین با رفتن به صفحه ثبت سفارش میتوانید سفارش خود را ثبت کرده تامشاورین سارین وب با شما تماس بگیرند . طراحی سایت ، سئو و بهینه سازی سایت خود را با سارن وب تجربه کد .

دیدگاه ها

برای این نوشته تا کنون دیدگاهی ثبت نشده