5 شاخص عملکرد های کلیدی (KPI) که نیاز به توجه ویژه دارد

نویسنده :

ضحی بنام

۹۶/۱۲/۲۶

۱۱:۱۶

در این مقاله قصد داریم تا شما را با KPI بعد از طراحی سایت آشنا کنیم .اگر با این مفهوم در طراحی سایت  آشنا نیستید حتما این مقاله را بخوانید.
 
KPI چیست؟

شاخص های عملکردی کلیدی که به صورت KPI شناخته می شوند، معیارهای قابل سنجشی می باشند که به تعریف یک سازمان کمک می کند و روی میزان پیشرفت بر اساس اهداف موجود، بسیار تمرکز و دقت دارد.

KPI هایی که میزان پیشرفت در زمینه تجربه کاربری را منعکس می سازند، اهداف مربوطه را می توانند به عنوان شاخص های عملکردی کلیدی تجربه کاربری و یا به اختصار UX KPI ارجاع دهند.

اصلی ترین UX KPI ها

معیارهای تجربه کاربری اندکی متفاوت تر از معیار های استفاده شده در بخش فروش، بازاریابی و یا مسائل اقتصادی می باشد، زیرا آن ها رفتار ها و نگرش های انسانی را منعکس می سازند. این دست از اطلاعات اندک برای تبدیل کردن به اعداد و آمار ها سخت می باشند، اما در بخشی دیگر، UX KPI ها می توانند نگرش عالی را در اندازه و مسائل مربوط به کاربردی بودن مهیا نمایند و به سادگی در نظارت بر تغییرات در طول زمان بسیار کمک و یاری می کنند.
تیم های طراحی تجربه کاربری ممکن است دو نوع از این شاخص های عملکردی کلیدی تجربه کاربری را انتخاب نمایند: کمی و کیفی.

شاخص های عملکردی کلیدی تجربه کاربری به صورت کمی
- میزان موفقیت در اجرای وظایف

- زمان گذرانده شده روی وظایف.
- استفاده از جستجو در برابر جستجویابی.
- میزان خطاهای کاربران.
- سنجش کاربردی بودن سیستم ها یا به اختصار SUS.

 شاخص های عملکردی کلیدی تجربه کاربری به صورت کیفی.

- انتظارات و عملکردهای گزارش داده شده.
- رضایت کلی.
 بیایید به هر یک از این معیار ها بپردازیم و دریابیم که چگونه می توانیم آن ها را سنجش و ارزیابی نماییم.

1.میزان موفقیت در اجرای وظایف بعد از طراحی سایت 

این مورد به عنوان میزان تکمیل وظایف نیز شناخته می شود و مربوط به درصد وظایفی است که به صورت کامل و صحیح توسط کاربران انجام شده است. این مورد احتمالا رایج ترین معیار در این زمینه می باشد که چگونگی این که کاربران به طور موثر می توانند وظایف مشخصی را تکمیل نمایند را منعکس می سازد. تا زمانی که وظایف دارای اهداف مشخص و واضحی باشند و یا نقطه نهایی در نظر داشته باشند، مانند پر کردن فرم ثبت نام و نام نویسی، خرید کردن یک محصول مورد نظر و غیره، ما می توانیم میزان موفقیت را ارزیابی کنیم. از این رو قبل از جمع آوری داده ها، بسیار اهمیت دارد تا مشخص نمایید که موفقیت از چه مواردی شکل می گیرد.

البته این معیار درباره شکست کاربران و دلیل آن چیزی نمی گوید، اما در هر صورت یک آمار مفید و ارزشمند می باشد.

هم چنین بسیار اهمیت دارد تا روی میزان موفقیت کاربران تازه وارد نیز نظارت داشته باشیم و سپس به پیشرفت آن‌ها در سایت ها توجه کنیم. این امر می تواند به شما درک واضحی از میزان آموزش این سیستم ها دهد که یکی دیگر از شاخص های موفقیت تجربه کاربری می باشد. هر چه این میزان موفقیت اجرای عملکرد ها در طراحی سایت ها بیشتر باشد، بهتر است.

- زمان صرف شده در اجرای وظایف و یا عملکرد ها

این معیار اساسا مقدار زمانی که طول می کشد تا یک کاربر عملکردی را کامل می کند، می باشد که ممکن است به صورت دقیقه و ثانیه نمایان شود. زمان اجرای عملکرد ها می تواند به روش های مختلفی آنالیز شده و نمایش داده شود، اما رایج ترین روش این می باشد که میانگین زمان را برای هر عملکرد نشان دهیم.

این مورد می تواند معیار سودمندی برای مشکلات تشخیصی و شناختی کاربران محسوب شود. این معیار هم چنین دیدگاه ها وسیع تری را هنگام مقایسه کردن نتایج ارزیابی های فعلی با ارزیابی های پیشین به شما ارائه می دهد.

به طور کلی، هر چه میانگین زمان صرف شده روی عملکرد ها در طراحی سایت کمتر باشد، تجربه کاربری بهتری به وجود می آید.

استفاده از جستجو در برابر جستجو یابی

این معیار ارزشمند برای ارزیابی موثر بودن ساختار اطلاعاتی و جستجویابی در طراحی سایت ها است. معمولا زمانی که کاربران سعی در یافتن موارد یا گزینه هایی در میان جستجویابی دارند و سپس گم می شوند، از "جستجو" برای یافتن عوامل مورد نظر خود استفاده می کنند.

از این رو این معیار می تواند به روش گفته شده مورد نظارت قرار گیرد. به عنوان مثال، ما می توانیم عملکرد کاربردی بودن را برای یافتن و خرید کردن یک آیتم در سایت های تجارت الکترونیک در نظر بگیریم که چه تعداد کاربران از جستجو استفاده می کنند و چند بار از جستجویابی به کار می برند.

- میزان اشتباه و خطای کاربران.

به طور کلی خطا ها یک روش مفید ارزیابی اجرا و عملکرد کاربران می باشد. خطا ها نمی توانند به شما بگویند که چگونه اشتباهات بیشتر ایجاد می شود، در کجا این خطا ها روی می دهند، این در حالی است که کاربران در حال تعامل برقرار کردن با محصولات می باشند. خطا ها و مسائل کاربردی بودن به شدت به هم مرتبط می‌شوند و حتی به یک مورد یکسانی بر می گردند. اگر چه مسائل کاربردی به طور عملی می تواند منبع خطای کاربران محسوب شود.

میزان خطای کاربران می تواند به روش های مختلفی محاسبه شود، بستگی به شمار موقعیت های اشتباه در عملکرد مورد نظر و این که شما نیاز دارید دقیقا چه مورد را ارزیابی کنید، دارد:

1.اگر عملکرد مورد نظر تنها دارای یک موقعیت خطا و اشتباه می باشد و یا موقعیت های خطای بسیاری وجود دارد، اما شما می خواهید تنها روی یکی از آن ها مانند بخش و فیلد پسوورد نظارت داشته باشید، محاسبه میزان خطا به این ترتیب خواهد بود:

اگر موقعیت های خطا متعددی برای هر وظیفه و یا عملکرد وجود داشت، شما ممکن است بخواهید روی میانگین وقوع خطا برای تمامی کاربران نظارت داشته باشید:

مثال: 5 کاربر عملکرد پرداخت با کارت اعتباری را در وب سایت انجام دادند. این عملکرد دارای هفت موقیعت خطا می باشد. هر کدام از کاربران در این زمینه بر این اساس دچار اشتباه شده اند: 2،4،1،2 و 3.

میانگین میزان وقوع اشتباه برای هر عملکرد پرداخت با کارت اعتباری به این ترتیب خواهد بود:

(2+4+1+2+3)/7×5= 0.34 x 100 = 34%

ارزیابی سیستم کاربردی بودن یا SUS

یکی از ابزارهای که بسیار برای ارزیابی کاربردی بودن یک محصول توسط هر کاربر مورد استفاده قرار می گیرد، همین گزینه است. اما این KPI بر اساس بررسی های کاربری می باشد و می تواند بر اساس داده های آماری محاسبه شود. این مورد نیاز به همکاری کاربران دارد و باید به عنوان بخشی از تست کاربردی بودن مورد استفاده قرار گیرد. SUS یک راه برای مشخص کردن داده های کیفی می باشد، مانند رضایت کاربران از محصول.

KPI های کیفی

اطلاعات کیفی به طور کلی به سختی جمع آوری می گردند، وای به عنوان یک قانون، ارزشمند‌تر و حاوی اطلاعات مفیدتری نسبت به اعداد و آمارها می باشند. از این رو KPI های تجربه کاربری آماری نیاز به ارتباط با کاربران واقعی در طول تست های کاربردی بودن، مصاحبه با کاربران و یا حداقل نیاز به بررسی های کاربران دارد.

این مورد در صرف زمان بیشتر صرفه جویی می کند و نیاز به تلاش بیشتری دارد و می تواند با اعداد ارزیابی و مورد سنجش قرار گیرد. در هر صورت، این نوع از اطلاعات دارای ارزش های بسیاری برای هر سازمان می باشد.

اما یکی از منابع اطلاعاتی که می توانید بعد از مصاحبه های مفهومی با کاربران، اطلاعات و داده های بیشتری را به دست آورید به این ترتیب است که روی انتظارت گزارش شده از کاربران و این که کاربران چه احساسی درباره اجرای واقعی عملکرد دارند، آیا آن ها از محصول و یا سرویس در وب سایت رضایت دارند یا خیر و غیره، تمرکز کنید.

سیستم سنجش کاربردی بودن که در بالا مورد بحث قرار دادیم می تواند هم چنین ابزار مفیدی در تلاش برای مشخص کردن داده های کیفی به کار رود.

 نیاز به طراحی سایت دارید ؟ قبل از آن با شماره تلفن های بالای سایت تماس بگیرید و یا با مراجعه به صفحه تماس با ما شرکت درخواست مشاوره کنید . همچنین با رفتن به صفحه ثبت سفارش میتوانید سفارش خود را ثبت کرده تامشاورین سارین وب با شما تماس بگیرند . طراحی سایت ، سئو و بهینه سازی سایت خود را با سارن وب تجربه کد .

دیدگاه ها

برای این نوشته تا کنون دیدگاهی ثبت نشده